禮記講讀(上)

禮記講讀(上)

  • 作者 / 呂友仁
  • 出版社 / 龍視界
  • 出版日期 / 2014-10
  • ISBN / 9789865732769
  • 定價 / NT$ 220
  • 優惠價 / NT$ 198
  有0人評分    分享:
  按讚:


《禮記》,相傳為西漢戴聖所編定,因同時又有戴德編定的《大戴禮記》,故也稱《小戴禮記》。它與《周禮》、《儀禮》並稱「三禮」,是一部秦漢以前各種禮儀論著的匯編,是全面反映儒家思想的重要經典之一。其中《大學》、《中庸》兩篇在宋代從《禮記》原書中抽出,與《論語》、《孟子》合稱「四書」,影響尤大。


本書特色

本書對《禮記》有詳盡的導讀,對其中部分篇章既有精當的注釋、精妙的集評,又有問題分析、文化史擴展等等項目,引領讀者深入閱讀與探討,還整理出由本書內容所衍生出的新詞、成語及典故。


買了這本書的人也買了


名人推薦

〈序〉王元化
中國自古以來有著十分濃厚的人文經典意識。一方面是傳世文獻中有豐富多樣的文化典籍(這在世界文化中是罕見的),另一方面是千百年來讀書人對經典的持續研討和長期誦讀傳統(這在世界歷史上也是罕見的)。由於廢科舉,興新學,由於新文化運動和建立新民族國家需要,也由於二十世紀百年中國的動亂不安,這一傳統被迫中斷了。但是近年來似乎又有了一點存亡繼絕的新機會。其直接的動力,一方面是自上而下的提倡大力弘揚和培育民族精神,另一方面更主要是自下而上,由民間社會力量以及一些知識分子推動的又一次「傳統文化熱」,尤其表現在與八○年代坐而論道的文化批判不同,一些十分自發的社會文化教育形式的新探索。譬如各地開展的少兒誦讀經典活動,一些民間學堂的傳統文化研習,一些民辦學校、農村新興私塾等,對學習傳統經典的恢復,以及一些大學裡新體制的建立等。其時代原因,表面上看起來與中國近十年的經濟活力與和平崛起有關係,其實比這複雜得多。至少可以提到的是:轉型社會的道德危機和意義迷失所致社會生活的新問題及其迫切性;世界範圍內各種思想的相互競爭相互激盪;在全球經濟一體化和科技至上的社會環境中,公民社會的人文精神品質正在迅速流失;在這個背景下,青年一代人中國文化特質正在迅速喪失;中國近現代思想史上,由文化激進主義而帶來的弊端漸漸顯露,中國文化由遭受踐踏到重新復甦的自身邏輯以及文化覺醒;以及從經驗主義出發,從社會問題出發,實用地融合各種思想文化的資源以有利於社會全面發展和人的全面發展的新視野等等。總之,一方面是出現了重要的新機會,另一方面也有前所未有的危機。惟其複雜而多元,我們就不應該停留於舊的二元對立的思路,不應該堅執於概念義理的論爭,不應該單一地思考文化思想的建設問題,而應該從生活的實踐出發,根據我們變化了的時代內涵,提煉新的問題意識,回應社會的真正需要,再認傳統經典的學習問題。
所以,這套書我是欣然贊成的。在目前中國文化的發展出現前所未有的新機會,同時也是出現前所未有危機的情況下,華東師範大學出版社願意做一點負起社會責任的事情,體現了他們的眼光、見識和魄力。如果有更多的出版社和文化單位願意援手傳統文化積累培育工作,中國文化的復興是有希望的。是為序。

簡介

《禮記》之文,大都博達雅麗。〈冠義〉……諸篇,則序跋文之正宗也;〈投壺〉……諸篇,則典志文之正宗也;〈曲禮〉……諸篇,則雜記文之正宗也;〈禮運〉……諸篇,則論著文之正宗也。昔北齊顏黃門之推著《顏氏家訓》,其〈文章篇〉有云:「祭祀哀誄,生於《禮》者也。」……然則哀誄箴銘之文,亦以《禮記》為正宗矣。世人學文詞,徒知求之於《尚書》、《毛詩》及《左氏》,而不知《禮記》之文,尤不可及。……況乎〈大學〉、〈中庸〉、〈禮運〉、〈樂記〉、〈儒行〉〈學記〉諸篇,義理之宏深,文詞之粹美,他經罕有其比。此其所以江河長流,萬古不廢也。本書上冊包含導論以及曲禮上、曲禮下、檀弓上、檀弓下、王制、月令、禮運、內則等篇的節選的闡釋。

作者簡介

呂友仁。

目錄

上冊
序 王元化
《禮記》導讀
一、《禮記》的名稱
二、《禮記》的內容
三、《禮記》的成書
四、《禮記》在儒家經典中的地位
五、《禮記》的價值
六、怎樣學習《禮記
《禮記》
曲禮上第一(節選)
曲禮下第二(節選)
檀弓上第三(節選)
檀弓下第四(節選)
王制第五(節選)
月令第六(節選)
禮運第九(節選)
內則第十二(節選)

下冊
大傳第十六
學記第十八
樂記第十九
祭義第二十四
經解第二十六
坊記第三十
中庸第三十一
三年問第三十八
儒行第四十一
大學第四十二
昏義第四十四
主要參考文獻


最新評論

會員評鑑等級 我要寫評鑑

無。

無。

無。